Proxim wireless products

ORINOCO har utvecklats mycket snabbt det senaste året. ORINOCO korten på 11 Mbps som lyder under IEEE 802.11b standarden för trådlös kommunikation har utvecklas till snabbare kort som uppnår en överförings-hastighet på 54 Mbps. Dom enklare basenheterna är konfigurerad för att klara först och främst 2.4 GHz men uppgraderas lätt till den nya 5 GHz bandet för att stödja högre bandbredder. Men den nya tekniken för att köra 54 Mbps är endast utvecklad till basenheterna AP, Access Point, för inomhus kommunikation. Korten finns även som combo med både 11 och 54 Mbps.

För att köra Point-Point eller Multipoint-Point utomhus får man för när-varande nöja sig med 11 Mbps. Men utveckling sker på produkterna för att även där höja bandbredden. Visa hinder återstår  att övervinna, som exempelvis att få igenom produkterna hos PTS.

Om man tittar på säkerheten så är Proxim/ORINOCO produkterna mycket långt fram. Flera år i rad har produkterna varit bäst i test gällande säker-heten.

Ett exempel på en lösning kan se ut som på bilden nedan.

Trådlös kommunikation ersätter inte de konventionella installationerna men är ett bra komplement när en grävning mellan byggnader är kostsam eller svår att genomföra.

När man tittar inomhus så kan trådlöst nät bli ett utmärk komplement till mobila användare eller om en konventionell installation är svår att utföra i byggnaden (t.ex. K-märk hus) så blir trådlöst en bra alternativ lösning.

Mer information om Trådlös kommunikation hittar du på denna länk.