Projektering

Problem med nätverket frestar inte bara tålamodet utan kostar Dig också både tid och pengar. Första steget mot ett driftsäkert nät tar Du redan vid projekteringen. Här hjälper vår långa erfarenhet och stora kunnande. Att välja rätt produkter och en ändamålsenlig topologi ger nätet stor driftsäkerhet och lång livslängd. Detta ger kostnadseffektiva lösningar med goda expansionsmöjligheter.

 

 

 

Installation

God planering är viktig för att garantera funktionen hos Ditt nät.  Det gäller vidare att utföra installationen enligt gällande standard och med komponenter av ledande kvalité. Datanät Hellgren & Nilsson AB följer givetvis gällande standarder både vad gäller komponent- och installationsspecifikationer. I komponentväg rekommenderar vi gärna ledande tillverkare som CISCO Systems, TYCO Electronics och Proxim/Orinoco m.fl.

Kabelsystemet garanterar de saker Du behöver - tillförlitlighet och prestanda. Vi ser till att Du får ett nät som fungerar inte bara idag utan också står redo för framtida utbyggnader.