AMP Netconnect

AMP Netconnect innefattar både Twisted Pair och Fiberoptik. Vi har valt att jobba med Enhanced Kategori 5 som lägsta nivå på våra kabelsystem när det gäller Twisted Pair eftersom det ger den idag säkraste lösningen efter nu gällande standard och en möjlighet att köra datatrafik i 1 Gbps. Men nu har den nya Cat 6 standarden fast-ställts. Detta innebär att i alla nya installationer kommer vi att rekommen-dera Cat 6 och i befintliga Cat 5 och 5e installationer rekommenderar vi Cat 5e.

Typiska kabelsystem är:
Twisted Pair Cat 5 UTP och FTP, Cat 5e UTP och FTP och snart Cat 6 UTP och FTP samt S/FTP.

 

 

AMP Netconnect har ett bra och genomtänkt Fiberoptiskt system som ger bra och skalbara lösningar med produkter av högsta kvalitet.

MT-RJ är en ny teknologi som har utvecklats för fiberoptiken delvis för att göra det enklare för användaren och för att få plats med mer uttag vid arbetsplats och i paneler vid korskopplings punkten.

Vi utför installationer inomhus som utomhus och med kabel typerna Multimode och/eller Singelmode.