Genom att erbjuda marknadens förnämsta produkter tillsammans med ett hängivet ansvarskännande för Dig som kund, kan vi hålla våra högt ställda krav. Vi är aldrig nöjda förrän Du är det.

Vi har bevis på att vi håller vad vi lovar. Systemintegratörerna på Datanät Hellgren & Nilsson AB är AMP certifierade inte bara som NetConnect Installation Contractor (NI) utan också som NetConnect Design and Installation Contarctor (NDI). Genom detta samarbete med AMP kan vi erbjuda upp till 25 års komponent och systemgaranti. Kortfattat ger det Dig en överlägsen investeringstrygghet inte bara idag utan ytterligare 25 år framåt.

 

 

Att vi valt ett samarbete med CISCO gör att vi inte bara är experter på kabelsystem.    Vi kan dessutom erbjuda Dig ett komplett nätverk med switchar och routrar.

Att vi är utbildade till CSE, CCDA , CCNA och BCMSN som ger oss statusen CISCO Premier Certified Partner  gör att vi kan erbjuda hög kompetens och skalbara lösningar för Ditt nätverk.

Det finns även möjlighet att teckna utökade serviceavtal för installerade nät. Kontakta oss för vidare information.